بخوانید کاربلدها
خانه / بایگانی برچسب: englishtipsforyou.com (صفحه 10)

بایگانی برچسب: englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Read All About It از EMELI SANDE

Read All About It - EMELI SANDE.englishtipsforyou.com

  Read All About It  You’ve got the words to change a nation but you’re biting your tongue تو بلدی حرفایی بزنی که باهاشون میشه یه مملکت رو تحت تاثیر قرار داد ، اما جلوی زبونتو میگیری و نمیگی You’ve …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Human از CHRISTINA PERRI

Human-CHRISTINA-PERRI.englishtipsforyou.com

   Human    I can hold my breath من میتوانم نفسم را نگه دارم I can bite my tongue من میتوانم زبانم را گاز بگیرم I can stay awake for days من میتوانم برای روز ها بیدار بمانم If that’s …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Born to Be Somebody از Justin Bieber

07 Born to Be Somebody.englishtipsforyou.com

  Born to Be Somebody There’s a dream in my soul یه رویایی توی روحم وجود داره A fire that’s deep inside me یه اتشی که درونم رو میسوزونه There’s a me no one knows یه منی وجود داره که …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ rare از selena gomez

selena_gomez_-_rare.englishtipsforyou.com

   Rare  Baby عزیزم You’ve been so distant from me lately تو اخیراً خیلی ازم فاصله گرفتی And lately و اخیراً Don’t even wanna call you “baby” حتی نمیخوام تو رو “عزیزم” صدات کنم Saw us gettin’ older دیدم که داریم …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ forever and always از Taylor Swift

Taylor Swift - Forever Always.englishtipsforyou.com.

  forever and always Once upon a time, I believe it was a Tuesday when I caught your eye یکی بود یکی نبود،مطمئنم سه شنبه بود که چشمت منو گرفت And we caught onto something ما توی یه چیزی گیر …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ who says از selena gomez

Selena Gomez & The Scene-Who Says.englishtipsforyou.com

  who says I wouldn’t want to be anybody else من نمی خوام یکی دیگه باشم He  You made me insecure تو منو متزلزل کردی Told me I wasn’t good enough به من گفتی که به اندازه ی کافی خوب …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ kill for you از Skylar Grey و Eminem

Skylar Grey ft_ Eminem - Kill for you .englishtipsforyou.com

 kill for you You gon’ make me a believer تو از من یه آدم معتقد میسازی(یعنی باعث میشی جوری بهت اطمینان کنم که هر کاری ازم بخوای انجام بدم مهم نیست چی باشه) Even if that shit ain’t true …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Haunted Heart از Christina Aguilera

Christina Aguilera - Haunted Heart - englishtipsforyou.com

  Haunted Heart   There’s no ground when you come for me وقتی میای سمت من دیگه جای گله و شکایت نمیمونه You’ll be falling for miles تو مایلها سقوط خواهی کرد I’ll be witch by your misery من جادوگر …

توضیحات بیشتر »

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ crush از Avril Lavigne

Avril Lavigne - Crush.englishtipsforyou.com

  Crush You make me lose control, your fingers on my bones تو باعث میشی کنترلم رو از دست بدم، نوک انگشتهات روی استخونهام I’m slippin’ through the floor, so baby, don’t crush me من روی زمین میلغزم، پس عزیزم، …

توضیحات بیشتر »