بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Alec Benjamin / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ The Boy In The Bubble از Alec Benjamin
Alec-Benjamin_The-Boy-In-The-Bubble.englishtipsforyou.com
Alec-Benjamin_The-Boy-In-The-Bubble.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ The Boy In The Bubble از Alec Benjamin

 

Boy In The Bubble

It was 6:48, I was walking home

ساعت 6:48 بود،داشتم میرفتم خونه

Stepped through the gate, and I’m all alone

توی دروازه قدم گذاشتم، و من تنهای تنهام

I had chicken on the plate, but the food was cold

توی ظرفم جوجه داشتم،ولی غذا سرد بود

Then I covered up my face so that no one knows

سپس من صورتمو پوشندم طوری که هیچکس منو نشناسه

I didn’t want trouble, I’m the boy in the bubble

دنبال دردسر نبودم،من پسری ام توی حباب

But then came trouble

ولی دردسر اومد سراغم

When my mom walked into the living room

وقتی که مادرم اومد توی اتاق پذیرایی

She said, “Boy, you gotta tell me what they did to you”

گفت، پسر باید بهم بگی که چه بلایی سرت اوردن

I said, “You don’t wanna know the things I had to do”

گفتم، نمیخوای بدونی که چه کارهایی مجبور بودم بکنم

She said, “Son, you gotta tell me why you’re black and blue”

گفت، پسرم، تو باید بهم بگی که چرا   افسرده و گوشه گیر هستی

I said I didn’t want trouble, I’m the boy in the bubble

گفتم من دردسر نمیخوام،من پسری ام توی حباب

But then came trouble

ولی دردسر اومد سراغم

And my heart was pumping, chest was screaming

و قلبم داشت پمپاژ میکرد، سینم داشت فریاد میزد

Mind was running, air was freezing

مغزم داشت فرار میکرد، نفسم داشت یخ میزد

Put my hands up, put my hands up

دستامو بالا بردم، دستامو بالا بردم

I told this kid I’m ready for a fight

به این بچه گفتم که من آماده نبردم

Punch my face, do it ’cause I like the pain

به صورتم مشت بزن، انجامش بده چون من درد رو دوست دارم

Every time you curse my name

هر دفعه که اسم منو لعنت میکنی

I know you want the satisfaction, it’s not gonna happen

میدونم که دنبال ارضا شدنی، قرار نیست همچین اتفاقی بیافته

Knock me out, kick me when I’m on the ground

بزن داغونم کن، بهم لگد بزن وقتی که روی زمینم

It’s only gonna let you down

این فقط تو رو پایین میاره (خودت خراب میشی)

Come the lightning and the thunder

آذرخش و رعد و برق میان

You’re the one who’ll suffer, suffer

تو اونی هستی که قراره رنج بکشه،رنج بکشه

Well, I squared him up, left my chest exposed

خوب، من اونو بزرگ کردم، سینه مو باز گذاشتم(طوری که بتونه بزنه)

He threw a quick left hook and it broke my nose

اون یه هوک سمت چپ سریع زد بهم و دماغمو شکست

I had thick red blood running down my clothes

خون غلیظ قرمزم روی لباسم میریخت

And a sick, sick look ’cause I like it though

و یه نگاه، یه نگاه مریض اگرچه چون دوستش داشتم

I said I didn’t want trouble, I’m the boy in the bubble

گفتم من دردسر نمیخوام،من پسری ام توی حباب

But then came trouble

ولی دردسر اومد سراغم

And my heart was pumping, chest was screaming

و قلبم داشت پمپاژ میکرد، سینم داشت فریاد میزد

Mind was running, air was freezing

مغزم داشت فرار میکرد، نفسم داشت یخ میزد

Put my hands up, put my hands up

دستامو بالا بردم، دستامو بالا بردم

I told this kid I’m ready for a fight

به این بچه گفتم که من آماده نبردم

Punch my face, do it ’cause I like the pain

به صورتم مشت بزن، انجامش بده چون من درد رو دوست دارم

Every time you curse my name

هر دفعه که اسم منو لعنت میکنی

I know you want the satisfaction, it’s not gonna happen

میدونم که دنبال ارضا شدنی، قرار نیست همچین اتفاقی بیافته

Knock me out, kick me when I’m on the ground

بزن داغونم کن، بهم لگد بزن وقتی که روی زمینم

It’s only gonna let you down

این فقط تو رو پایین میاره

Come the lightning and the thunder

آذرخش و رعد و برق میان

You’re the one who’ll suffer, suffer

تو اونی هستی که قراره رنج بکشه،رنج بکشه

It was 6:48, he was walking home

ساعت 6:48 بود، اون داشت میرفت خونشون

With the blood on his hands from my broken nose

با خون دماغ من که روی دستاش ریخته بود

But like every other day, he was scared to go

ولی مثله بقیه روزا، اون میترسید که

Back to his house ’cause his pops was home

برگرده خونشون چون باباش خونه بود

Drowning his troubles in whiskey bubbles

مشکلاتش رو توی بطری های ویسکی غرق میکرد

Just looking for trouble

فقط دنبال دردسر میگشت

Well, there’s no excuse for the things he did

خوب، هیچ بهونه یا عذری برای کارهایی که کرده بود نداشت

But there’s a lot at home that he’s dealing with

ولی خیلی چیزا تو خونه بود که باهاشون دست و پنجه نرم میکرد

Because his dad’s been drunk since he was a kid

چون از وقتی که بچه بود پدرش مست بوده

And I hope one day that he’ll say to him

و امیدوارم که یه روزی اینو به پدرش بگه که

“Put down those bubbles and that belt buckle

بزار زمین اون بطری ها و اون سگگ کمربندو

In this broken bubble”

توی این بطری شکسته

Punch my face, do it ’cause I like the pain

به صورتم مشت بزن، انجامش بده چون من درد رو دوست دارم

Every time you curse my name

هر دفعه که اسم منو لعنت میکنی

I know you want the satisfaction, it’s not gonna happen

میدونم که دنبال ارضا شدنی، قرار نیست همچین اتفاقی بیافته

Knock me out, kick me when I’m on the ground

بزن داغونم کن، بهم لگد بزن وقتی که روی زمینم

It’s only gonna let you down

این فقط تو رو پایین میاره

Come the lightning and the thunder

آذرخش و رعد و برق میان

You’re the one who’ll suffer, suffer

تو اونی هستی که قراره رنج بکشه،رنج بکشه

 

 

0

امتیاز کاربران : 3.93 ( 9 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *