بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Keala Settle / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ this is me از Keala Settle
this is me
This Is Me_from_The_Greatest_Showman.Keala Settle.englishtipsforyou.com (Copy)

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ this is me از Keala Settle

this is me

I am not a stranger to the dark

Hide away, they say

‘Cause we don’I am not a stranger to the dark

Hide away, they say

‘Cause we don’t want your broken parts

I’ve learned to be ashamed of all my scars

Run away, they say

No one’ll love you as you are

من با تاریکی غریبه نیستم

اونا میگن خودتو قایم کن

چون ما قطعات شکسته رو احتیاج نداریم ( به آدمی که معیوب است احتیاجی نداریم )

من یاد گرفتم که از همه زخم هام خجالت بکشم

اونا گفتن، فرار کن ( دور شو )

هیچکس به این شکل که هستی دوستت نخواهد داشت

But I won’t let them break me down to dust

I know that there’s a place for us

For we are glorious

اما من نمیزارم اونا نابودم کنن

می دونم که جایی برای ما هست

برای شکوهمان

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

I am brave, I am bruised

I am who I’m meant to be, this is me

Look out ’cause here I come

And I’m marching on to the beat I drum

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

وقتی برنده ترین کلمات می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

من شجاعم، من  زخم خوردم

من کسیم که باید باشم، این منم

هوشیار باشید چون من دارم میام

و من با درامی که خودم می زنم حرکت می کنم

از دیده شدن نمی ترسم

هیچ بهانه ای نمی تراشم، این منم

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Another round of bullets hits my skin

Well, fire away ’cause today, I won’t let the shame sink in

We are bursting through the barricades

And reaching for the sun

(We are warriors)

Yeah, that’s what we’ve become

(Yeah, that’s what we’ve become)

یه دور دیگه از گلوله ها به پوستم می خوره

بسیار خب، ادامه بده چون امروز، نمی زارم خجالت غرقم کنه

ما به سدها هجوم میاریم

و به سمت خورشید میریم

( ما جنگجوییم )

آره، این چیزیه که شدیم

(آره، این چیزیه که شدیم )

Won’t let them break me down to dust

I know that there’s a place for us

For we are glorious

نمیزارم اونا نابودم کنن

می دونم که جایی برای ما هست

برای شکوهمان

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

I am brave, I am bruised

I am who I’m meant to be, this is me

Look out ’cause here I come

And I’m marching on to the beat I drum

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

وقتی برنده ترین کلمات می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

من شجاعم، من  زخم خوردم

من کسیم که باید باشم، این منم

هوشیار باشید چون من دارم میام

و من با درامی که خودم می زنم حرکت می کنم

از دیده شدن نمی ترسم

هیچ بهانه ای نمی تراشم، این منم

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

This is me

این منم

(Oh-oh-oh-oh)

And I know that I deserve your love

(Oh-oh-oh-oh)

There’s nothing I’m not worthy of

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

و من می دونم استحقاق عشقتو دارم

هیچ چیزی نیست که ارزششو نداشته باشم

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

This is brave, this is bruised

This is who I’m meant to be, this is me

وقتی برنده ترین کلمات می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

این شجاعته، این کبودیه

این چیزیه که باید باشم، این منم

Look out ’cause here I come

(Look out ’cause here I come)

And I’m marching on to the beat I drum

(Marching on, marching, marching on)

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

هوشیار باشید چون من دارم میام

(هوشیار باشید چون من دارم میام )

و من با درامی که خودم می زنم حرکت می کنم

( حرکت می کنم، حرکت می کنم، حرکت می کنم )

از دیده شدن نمی ترسم

هیچ بهانه ای نمی تراشم، این منم

(Oh-oh-oh-oh)

hen the sharpest words wanna break me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

(Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh-oh)

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh)

This is me

وقتی برنده ترین شمشیرها می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

این منم

cause we dont want your broken parts

I’ve learned to be ashamed of all my scars

Run away, they say

No one’ll love you as you are

من با تاریکی غریبه نیستم

اونا میگن خودتو غایم کن

چون ما قطعات شکسته رو احتیاج نداریم

من یاد گرفتم که از همه زخم هام خجالت بکشم

اونا گفتن، فرار کن ( دور شو )

هیچکس به این شکل که هستی دوستت نخواهد داشت

But I won’t let them break me down to dust

I know that there’s a place for us

For we are glorious

اما من نمیزارم اونا نابودم کنن

می دونم که جایی برای ما هست

برای شکوهمان

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

I am brave, I am bruised

I am who I’m meant to be, this is me

Look out ’cause here I come

And I’m marching on to the beat I drum

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

وقتی برنده ترین کلمات  می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

من شجاعم، من  زخم خوردم

من کسیم که باید باشم، این منم

هوشیار باشید چون من دارم میام

و من با درامی که خودم می زنم حرکت می کنم

از دیده شدن نمی ترسم

هیچ بهانه ای نمی تراشم، این منم

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

 

Another round of bullets hits my skin

Well, fire away ’cause today, I won’t let the shame sink in

We are bursting through the barricades

And reaching for the sun

(We are warriors)

Yeah, that’s what we’ve become

(Yeah, that’s what we’ve become)

یه دور دیگه از گلوله ها به پوستم می خوره

بسیار خب، ادامه بده چون امروز، نمی زارم خجالت غرقم کنه

ما به سدها هجوم میاریم

و به سمت خورشید میریم

( ما جنگجوییم )

آره، این چیزیه که شدیم

(آره، این چیزیه که شدیم )

Won’t let them break me down to dust

I know that there’s a place for us

For we are glorious

نمیزارم اونا نابودم کنن

می دونم که جایی برای ما هست

برای شکوهمان

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

I am brave, I am bruised

I am who I’m meant to be, this is me

Look out ’cause here I come

And I’m marching on to the beat I drum

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

وقتی برنده ترین کلمات می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

من شجاعم، من   زخم خوردم

من کسیم که باید باشم، این منم

هوشیار باشید چون من دارم میام

و من با درامی که خودم می زنم حرکت می کنم

از دیده شدن نمی ترسم

هیچ بهانه ای نمی تراشم، این منم

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

This is me

این منم

(Oh-oh-oh-oh)

And I know that I deserve your love

(Oh-oh-oh-oh)

There’s nothing I’m not worthy of

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

و من می دونم استحقاق عشقتو دارم

هیچ چیزی نیست که ارزششو نداشته باشم

When the sharpest words wanna cut me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

This is brave, this is bruised

This is who I’m meant to be, this is me

وقتی برنده ترین کلمات می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

این شجاعته، این کبودیه

این چیزیه که باید باشم، این منم

Look out ’cause here I come

(Look out ’cause here I come)

And I’m marching on to the beat I drum

(Marching on, marching, marching on)

I’m not scared to be seen

I make no apologies, this is me

هوشیار باشید چون من دارم میام

(هوشیار باشید چون من دارم میام )

و من با درامی که خودم می زنم حرکت می کنم

( حرکت می کنم، حرکت می کنم، حرکت می کنم )

از دیده شدن نمی ترسم

هیچ بهانه ای نمی تراشم، این منم

(Oh-oh-oh-oh)

When the sharpest words wanna break me down

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

(Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh-oh)

I’m gonna send a flood, gonna drown them out

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh)

This is me

وقتی برنده ترین کلمات می خوان نصفم کنن

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

من سیل می فرستم، اونها رو غرق می کنم

این منم

0

امتیاز کاربران : 3.95 ( 5 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *