بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Olivia Obrien / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ we lied to each other از Olivia O’Brien
Olivia O'Brien - We Lied To Each Other .englishtipsforyou.com
Olivia O'Brien - We Lied To Each Other .englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ we lied to each other از Olivia O’Brien

 

We Lied to Each Other

You say you built up walls

تو میگی من دیوارهایی ساختم

Baby, I built myself up a whole goddamn house

عزیزم من برای خودم یه خونه بلند نفرین شده ساختم

It’s a hundred feet tall

بلندیش به اندازه 100 پاست

Don’t even try to break in, it’s made to keep you out

حتی سعی نکن دیوارهامو بشکونی و بیایی داخل، این دیوارها ساخته شدن تا تو رو بیرون نگه دارن

Every time I let somebody in

هر وقت به کسی اجازه ورود دادم

They let me down, I kick ’em out again

اونا منو ناامید کردن، و من دوبارا انداختمشون بیرون

And I build up the walls a little higher

و من مجبورم دیوارهارو یه ذره بلندتر بسازم

So I’m sorry if I don’t believe your shit

پس متاسفم اگه چرت و پرتاتو باور نمیکنم

I just think I might be runnin’ out of bricks

من فقط فکر میکنم ممکنه از آجرها برم بیرون

‘Cause it turns out that everyone’s a liar

چون اینجور که پیداست انگار همه دروغگوئن

Like I lied when I said I don’t care

مثل وقتی که من به دروغ گفتم برام مهم نیستی

And you lied when you told me you did

و تو هم به دروغ گفتی تو هم واس من مهم نیستی

We lied to each other and it isn’t fair

ما به همدیگه دروغ گفتیم و این انصاف نیست

We lied to each other

ما به همدیگه دروغ گفتیم

And I’d do it again

و من دوباره تکرارش میکنم

I know if I saw you right now

میدونم اگه همین الان میدیدمت

I would run away fast

سریع میزدم به چاک

Or say, “I just wanna be friends”

یا میگفتم، “فقط میخوام با هم دوست معمولی باشیم”

So you don’t figure out that my walls are just glass

تو نمیفهمی که دیوار های من از جنس شیشه ان

The problem is that there’s a difference

مشکل اینه که تفاوت وجود داره

You’re a criminal and I am innocent

تو جنایتکاری و من بی گناه

You’re beautiful but the truth is ugly

تو زیبایی اما حقیقت زشته

I never had your bad intentions

من هیچوقت قصد بدی نداشتم

I just kinda sorta didn’t mention

من فقط یه جورایی نگفتمش

That I want you ’cause I know you’ll never love me

که میخوامت، چون میدونم که تو هیچوقت منو دوست نداری

So I lied when I said I don’t care

پس من به دروغ گفتم برام مهم نیستی

And you lied when you told me you did

و تو هم به دروغ گفتی تو هم واس من مهم نیستی

We lied to each_other and it isn’t fair

ما به همدیگه دروغ گفتیم و این انصاف نیست

We lied to each other

ما به همدیگه دروغ گفتیم

And I’d do it again

و من دوباره تکرارش میکنم

The only explanation

تنها توضیح

For this sad situation

برای این شرایط غم بار

Is that I love to be in pain

اینه که من دوست دارم درد بکشم

I don’t think I’m worthy

فکر نکنم لایقش باشم

Don’t think I’m deserving

فکر نکنم سزاوارش باشم

Of love, that’s why I play these games

سزاوار عشق، که اون دلیل من برای انجام این بازیهاست

So I lied when I said I don’t care

پس من  به دروغ گفتم برام مهم نیستی

And you lied when you told me you did

و تو هم به دروغ گفتی تو هم واس من مهم نیستی

We lied to each other and it isn’t fair

ما به همدیگه دروغ گفتیم و این انصاف نیست

We lied to each other

ما به همدیگه دروغ گفتیم

And I’d do it again

و من دوباره تکرارش میکنم

We lied to each_other

We lied to each_other

We lied to each_other

We lied to each_other

ما به همدیگه دروغ گفتیم

And I’d do it again

و من دوباره تکرارش میکنم

 

0

امتیاز کاربران : 4.8 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *