بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / 5 Seconds of Summer / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Who Do You Love از 5 Seconds of Summer
01 Who Do You Love..englishtipsforyou.com
01 Who Do You Love..englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ Who Do You Love از 5 Seconds of Summer

 

 

Who Do You Love

 

Yeah

آره

Found cigarettes in your Fendi coat

در کت مارک فندیت یک سیگار پیدا کردم

Even though you don’t even smoke

با اینکه تو اصلا سیگار نمیکشی

Always changin’ your access codes

همیشه کدهای دستیابیت رو عوض میکنی

Yeah, I can tell you no one knew

آره میتونم بهت بگم هیچکس نمیدونست

Yeah, you’ve been actin’ so conspicuous

جوری رفتار میکنی که انگشت نما شدی

You flip it on me, say I think too much

تو به من تلنگر میزنی، بگو من خیلی فکر میکنم

You’re movin’ different when we makin’ love

تو متفاوت عمل میکنی وقتی داریم عشق بازی میکنیم

Baby, tell me, tell me

عزیزم بهم بگو، بهم بگو

?Who do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست داری؟

I wanna know the truth Whoa

میخوام واقعیت رو بدونم

?Who do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست داری؟

I know it’s someone new

میدونم یک شخص جدید هستش تو زندگیت

?You ain’t gotta make it easy, where you been sleepin’

تو نباید ساده از کنارش رد شی، کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin’ me up at night, just admit it

این چیزا منو تا نصف شب بیدار نگه میداره، فقط بپذیرش

?who_do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست  داری؟

I wanna know, I wanna know who

میخوام بدونم، میخوام بدونم اون کیه

Now, now, who_do you, who do you love, love Yeah

Now, now, who_do you, who do you love now? Oh

Now, now, who_do you, who do you love, love Yeah

الان کیو دوست داری؟

I wanna know, I wanna know who

میخوام بدونم، میخوام بدونم اون کیه

Well, keep switchin’ your alibi

خوب، همیشه بهانه هات رو سریع تغیر میدی

Or stutterin’ when you reply

یا وقتی میخوای جواب بدی به لکنت میفتی

You can’t even look me in the eye

تو حتی نمیتونی به چشم هام نگاه کنی

Oh, I can tell, I know you’re lyin’

اوه، میتونم بگم، میدونم داری دروغ میگی

Yeah, you’ve been actin’ so conspicuous

 جوری رفتار میکنی که انگشت نما شدی

You flip it on me, say I think too much

تو به من تلنگر میزنی، بگو من خیلی فکر میکنم

You’re movin’ different when we makin’ love

تو متفاوت عمل میکنی وقتی داریم عشق بازی میکنیم

Baby, tell me, tell me

عزیزم بهم بگو، بهم بگو

?who_do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست داری؟

I wanna know the truth Whoa

میخوام واقعیت رو بدونم

?who_do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست داری؟

I know it’s someone new

میدونم یک شخص جدید

?You ain’t gotta make it easy, where you been sleepin’

تو نباید ساده از کنارش رد شی، کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin’ me up at night, just admit it

این چیزا منو تا نصف شب بیدار نگه میداره، فقط بپذیرش

?who_do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست  داری؟

I wanna know, I wanna know who

میخوام بدونم، میخوام بدونم اون کیه

Now, now, who_do you, who do you love, love Yeah

Now, now, who_do you, who do you love now? Oh

Now, now, who_do you, who do you love, love Yeah

 الان  کیو دوست  داری؟

I wanna know, I wanna know who

میخوام بدونم، میخوام بدونم کیه

Who You’ve been actin’ so conspicuous

جوری رفتار میکنی که انگشت نما شدی

Who You flip it on me, say I think too much

تو به من تلنگر میزنی، بگو من خیلی فکر میکنم

Who You’re movin’ different when we makin’ love

تو متفاوت عمل میکنی وقتی داریم عشق بازی میکنیم

Who  Baby, tell me, tell me

عزیزم بهم بگو، بهم بگو

?who_do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست داری؟

I wanna know the truth Whoa

میخوام واقعیت رو بدونم

?who_do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست داری؟

I know it’s someone new

میدونم یک شخص جدید

?You ain’t gotta make it easy, where you been sleepin’

تو نباید ساده از کنارش رد شی، کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin’ me up at night, just admit it

این چیزا منو تا نصف شب بیدار نگه میداره، فقط بپذیرش

?Who do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست  داری؟

I wanna know, I wanna know who

میخوام بدونم، میخوام بدونم اون کیه

Now, now, who_do you, who do you love, love

Now, now, who_do you, who do you love now

Now, now, who_do you, who do you, love, love

?Now, now, who_do you, who do you love now

الان  کیو دوست  داری؟

?You ain’t gotta make it easy, where you been sleepin’

تو نباید ساده از کنارش رد شی، پیش کی خوابیده بودی؟

This shit is keepin’ me up at night, just admit it

این چیزا منو تا نصف شب بیدار نگه میداره، فقط بپذیرش

?Who do you love, do you love now

کیو دوست داری، الان  کیو دوست  داری؟

?I wanna know, I wanna know who

میخوام بدونم، میخوام بدونم اون کیه

who_do you, who do you love, love

Now, now, who_do you, who_do you love now

?Now, now, who_do you, who do you, you

الان  کیو دوست  داری؟

 

0

امتیاز کاربران : 5 ( 3 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *